MUDr. Petr Svačinka

nestátní zdravotnické zařízení

od 30.3.2020

 Vážení pacienti a klienti.

Po dobu nouzového stavu pracuje i naše zdravotnické zařízení ve zvláštním režimu.

Pracovnělékařské péče bude od 30. 3. 2020 realizována v souladu s doporučením SPL ČLS JEP ve zvláštním protiepidemickém režimu ordinace. Prioritně budou prováděny vstupní, mimořádné ev. výstupní prohlídky na rizikové práce. Ostatní preventivní výkony (periodické preventivní prohlídky + vyšetření k nim a očkování) jsou nadále odkládány a budou provedeny po zlepšení epidemiologické situace.

Veškeré návštěvy našich ordinací je třeba vždy telefonicky objednat. Kontaktujte tel.: 567 574 710 nebo 604 611 661. Budete objednáni na přesný čas. Tento čas prosím přesně dodržujte. Opatření by mělo minimalizovat hromadění lidí v čekárně a umožnit provádění zvýšené desinfekce.

Registrovaným pacientům můžeme elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti.

NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE!

Děkujeme za pochopení

 

30.3. 2020                   MUDr. Petr Svačinka

https://koronavirus.mzcr.cz/pracovnelekarske-sluzby-v-souvislostech-s-sirenim-koronaviru-sars-cov-2